اخبار مشاوره

برگزاری سمیتئاتر چالشهای زندگی دانشجویی با عنوان "محسن، رها و دانشگاه" توسط مدیریت فرهنگی و اداره مشاوره و سلامت روان

تئاتر چالشهای زندگی دانشجویی "محسن، رها و دانشگاه" دوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷ با حضور جمع کثیری از دانشجویان توسط مدیریت فرهنگی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تالار دکتر شریعتی برگزار شد.

برگزاری جلسه چهارم "درمان روان پویشی کوتاه مدت" در روز سه شنبه ۲۳ بهمن۹۷

چهارمین جلسه با عنوان "درمان روان پویشی کوتاه مدت" ویژه کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان روز سه شنبه ۲۳ بهمن۹۷ برگزار گردید.

سخنرانی سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان ویژه دانشجویان جدید الورود رشته پزشکی بهمن ۹۷

جلسه سخنرانی سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان در جمع دانشجویان جدید الورود رشته پزشکی روز ۱۳ بهمن ۹۷ در تالار حکمی برگزار گردید.

برگزاری دومین نشست تخصصی کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان با موضوع "درمان روانپویشی کوتاه مدت"

دومین جلسه تخصصی کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان با موضوع "درمان روانپویشی کوتاه مدت"، روز سه شنبه ۹ بهمن ۹۷ در تالار هشت بهشت برگزار شد. 
 

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره