اخبار مشاوره

هفتمین نشست تخصصی "درمان روان پویشی کوتاه مدت" ویژه کارشناسان و مشاوران اداره مشاوره و سلامت روان

هفتمین نشست تخصصی "درمان روان پویشی کوتاه مدت" ویژه کارشناسان و مشاوران اداره مشاوره و سلامت روان، روز سه شنبه ۱۴ اسفند۹۷ در تالار هشت بهشت برگزار شد.

برگزاری ششمین نشست تخصصی "درمان روان پویشی کوتاه مدت" ویژه کارشناسان و مشاوران اداره مشاوره و سلامت روان

ششمین نشست تخصصی "درمان روان پویشی کوتاه مدت" ویژه کارشناسان و مشاوران اداره مشاوره و سلامت روان روز سه شنبه مورخ ۷ اسفند۹۷ در تالار هشت بهشت برگزار شد.

برگزاری سمیتئاتر چالشهای زندگی دانشجویی با عنوان "محسن، رها و دانشگاه" توسط مدیریت فرهنگی و اداره مشاوره و سلامت روان

سمیتئاتر چالشهای زندگی دانشجویی با عنوان "محسن، رها و دانشگاه" توسط مدیریت فرهنگی و
اداره مشاوره و سلامت روان
با حضور آقایان دکتر دوازده امامی و دکتر فریدفر روز دوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷ در تالار شریعتی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره