اخبار مشاوره

نشست سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره با مسئول واحد توانمندسازی اساتید، سه شنبه ۱۸ دیماه ۹۷

نشست سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره با مسئول واحد توانمندسازی اساتید در خصوص کارگاه های ویژه اساتید مشاور تحصیلی، روز سه شنبه ۱۸ دیماه ۹۷ انجام شد.

برگزاری چهارمین جلسه کارگاه "نگاه ویژه به ازدواج" توسط دفتر مشاوره و سلامت روان دانشکده پرستاری و مامایی

چهارمین جلسه کارگاه "نگاه ویژه به ازدواج" در روز شنبه  مورخ۸ دیماه۹۷ توسط دفتر مشاوره و سلامت روان دانشکده پرستاری و مامایی در تالار اندیشه برگزار گردید.

برگزاری سومین کارگاه "نگاه ویژه به ازدواج" توسط دفتر مشاوره و سلامت روان دانشکده پرستاری و مامایی

سومین کارگاه "نگاه ویژه به ازدواج" در روز شنبه اول دیماه۹۷ توسط دفتر مشاوره و سلامت روان دانشکده پرستاری و مامایی در تالار اندیشه برگزار گردید.

برگزاری جلسه مشاوره گروهی باعنوان "اضطراب امتحان" توسط اداره مشاوره و سلامت روان

مشاوره گروهی باعنوان "اضطراب امتحان" توسط اداره مشاوره و سلامت روان روز سه شنبه ۴ دیماه ۹۷ در ساختمان پزشکی اجتماعی برگزار گردید.

برگزاری دومین جلسه کارگاه آموزشی « نگاه ویژه به ازدواج» توسط دفتر مشاوره و سلامت روان دانشکده پرستاری و مامایی در روز دوشنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۷

دومین جلسه کارگاه آموزشی « نگاه ویژه به ازدواج»  روز دوشنبه  ۲۶ آذرماه ۱۳۹۷ توسط دفتر مشاوره و سلامت روان دانشکده پرستاری و مامایی  با حضور ۱۷ نفر از دانشجویان در سالن معرفت این دانشکده برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مشاوره