برگزاری کارگاه آموزشی《مهربانی با خود》 توسط دفتر مشاوره خوابگاه دکتر کرمانی و میلاد در روز دوشنبه ۳۰ مهر ۹۷

در این جلسه که با حضور خانم اسکندری روان شناس بالینی اداره مشاوره برگزار گردید، به تعریف عزت نفس، تاثیرات آن در زندگی، تفاوت عزت نفس با مفاهیم مشابه و راهکارهای ارتقای آن اشاره گردید.در پایان به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ گفته شد.