کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه»

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه» در روز یکشنبه دوم اردیبهشت در تالار پژوهش دانشکده  مدیریت و اطلاع رسانی  با حضور آقای دکتر علی بیک برگزار گردید.

در این کارگاه جنبه های مختلف شناختی، عاطفی و عملکرد در پیشرفت تحصیلی و فرایند حافظه مورد بحث قرار گرفت.