معرفی اداره مشاوره توسط دکتر فریدفر در جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود دانشکده دندانپزشکی

در این جلسه که در روز سه شنبه مورخ ۳مهرماه ۹۷ در سالن آمفی تئاتر دانشکده و باحضور ۷۸ نفر از دانشجویان جدیدالورود برگزار گردید، سرپرست اداره مشاوره، خدمات این اداره را معرفی ودرخصوص نحوه استفاده و زمان های مراجعه توضیحاتی ارائه نمودند.