معرفی خدمات اداره مشاوره و سلامت روان در جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود دانشکده توانبخشی

در این جلسه که در روز چهارشنبه مورخ ۴مهرماه ۹۷ در تالار نفیس ساختمان آفرینش و با حضور۷۰  نفر از دانشجویان برگزار گردید، سرپرست اداره مشاوره به ضرورت مراجعه به مشاورو معرفی خدمات این اداره اشاره نمودند.