ثبت نام و مصاحبه دانشجویان جدیدالورود مقطع دکتری تخصصی و پژوهشی توسط اداره مشاوره و سلامت روان

ثبت نام و مصاحبه روحی روانی مقطع دکتری تخصصی (ph.d) و دکتری پژوهشی سال تحصیلی ۹۷-۹۶ از روز شنبه ۷ لغایت دوشنبه ۹ مهرماه سال جاری در ساختمان معاونت آموزشی با نظارت سرپرست اداره مشاوره وسلامت روان انجام گردید. تعداد دانشجویان پذیرفته شده ۹۵ نفر می باشد.