ثبت نام و مصاحبه دانشجویان جدیدالورود مقطع ارشد توسط اداره مشاوره و سلامت روان

ثبت نام و مصاحبه روحی روانی دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی (ارشد) در روزهای ۱۰، ۱۱و ۱۴ مهرماه سال ۹۷ در ساختمان معاونت آموزشی انجام گردید. تعداد دانشجویان پذیرفته شده ۲۶۰ نفر می باشد.