سخنرانی سرپرست اداره مشاوره وسلامت روان جهت والدین دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در این جلسه که در تالار شهید موحدی دانشگاه برگزار گردید، آقای دکتر فریدفر به نقش والدین در دوران دانشجویی و اقداماتی که لازمست آنان به عنوان پدر و مادر در این برهه زمانی انجام دهند، اشاره نمودند و سپس مشکلات احتمالی این دوره مطرح و در پایان به معرفی خدمات اداره مشاوره و سلامت روان پرداختند.