سخنرانی سرپرست اداره مشاوره وسلامت روان در مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

در این جلسه که در تالار حکمی دانشکده پزشکی برگزار گردید،آقای دکتر فریدفر ضمن تبریک و خوشامدگویی به دانشجویان مذکور، به اهم مشکلات دوران دانشجویی اشاره کردند و خدمات اداره مشاوره و سلامت روان را مطرح و راه های ارتباطی بین دانشجویان و مشاورین را معرفی نمودند.