چهارمین نشست تخصصی زوج درمانی ویژه پرسنل اداره مشاوره وسلامت روان

در این جلسه که با حضور آقای دکتر ترکان در تالار هشت بهشت برگزار گردید، ابتدا درخصوص اثربخشی زوج درمانی بحث شد. سپس مهارت های زوج درمانی هیجان مدار که عبارتند از: انعکاس محتوا، تصویر سازی روابط در ذهن زوجین، روشهای آرام سازی و استفاده از محتوای ساده و کلمات خود مراجع بررسی گردید.

در پایان مهارت استفاده از این تکنیک ها به صورت عملی آموزش داده شد.