جلسه بحث و تبادل نظر سرپرست، مشاورین و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان

جلسه بحث و تبادل نظر باحضور آقای دکتر فریدفر (سرپرست) و مشاورین و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان بامحوریت فعال کردن واحد پژوهش این اداره در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۴/۴ در تالار هشت بهشت برگزار گردید.علاوه بر آن در این جلسه برنامه های مشاوره ای لازم و قابل اجرا در تابستان مورد بررسی قرار گرفته و  نظرخواهی انجام شد.