کارگاه تخصصی کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان

کارگاه تخصصی کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان در روز یکشنبه ۶ خردادماه ۹۷ در تالار هشت بهشت با حضور آقای دکتر نصیری برگزار گردید.در این کارگاه به اصول مهم در نگارش شرح حال اشاره گردید.