کارگاه آموزشی «تاب آوری و مسئولیت پذیری فردی»

به مناسبت هفته خوابگاه ، کارگاه آموزشی «تاب آوری و مسئولیت پذیری فردی» توسط اداره مشاوره و سلامت روان در روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۰  در سالن مطالعه خوابگاه شهید همت با حضور آقای دکتر قاسمی برگزار گردید.

در این کارگاه به تعریف تاب آوری، ویژگی های شخصیتی و میزان تاب آوری و نقش آن در کیفیت زندگی اشاره گردید.