کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی و سبک زندگی سالم »

به مناسبت هفته خوابگاه ، کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی و سبک زندگی سالم » توسط اداره مشاوره و سلامت روان در روز چهار شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۶ در نمازخانه خوابگاه دانش باحضور آقای دکتر قاسمی برگزار گردید.

در این کارگاه مباحث سبک زندگی و شخصیت ، تاثیر ویژگی های شخصیتی در علایق، نظرات ، رفتارها و جهت گیری فرد مورد بررسی قرار گرفت.