کارگاه آموزشی « تعامل روان شناسی و توانبخشی»

کارگاه آموزشی « تعامل روان شناسی و توانبخشی» در روزهای شنبه ۲۹، یکشنبه ۳۰ اردیبهشت و سه شنبه ۱ خرداد در محل سایت دانشکده توانبخشی با حضور آقای صبوری برگزار گردید.

در این کارگاه به ضرورت تکمیل درمان های روان شناختی معلولین و تصریح آسیب هایی که یک معلول و خانواده وی از لحاظ روان شناختی ممکن است متحمل شود، اشاره گردید.

لازم به ذکر است این کارگاه ها در ۳ گروه مجزا اجرا گردید.