نشست معاون دانشجویی فرهنگی با سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان و مرکز بهداشت

نشست معاون دانشجویی فرهنگی با سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان و مرکز بهداشت در روز شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۹ در تالار هشت بهشت برگزار گردید.

در این جلسه به اقدامات انجام شده در سال ۹۶ اشاره گردید و پیشنهادات لازم جهت اجرای فعالیت های اداره مشاوره و مرکز بهداشت در سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفت.