، کارگاه آموزشی «تاب آوری و مسئولیت پذیری فردی»

به مناسبت هفته خوابگاه ، کارگاه آموزشی «تاب آوری و مسئولیت پذیری فردی» روز سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۵  در نمازخانه خوابگاه جی با حضور جناب آقای پورعسگر برگزار گردید.

در این کارگاه به تعریف تاب آوری، نقش تاب آوری در کیفیت زندگی و عوامل تاثیر گذار در آن اشاره گردید.