کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه»

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه» در روز شنبه مورخ ۱ اردیبهشت ماه ۹۷ در تالار اندیشه دانشکده پرستاری و مامایی  با حضور آقای دکتر علی بیک برگزار گردید.

در این کارگاه به سبکهای یادگیری ، عملکرد حافظه وعوامل موثر در پیشرفت تحصیلی اشاره گردید.