کارگاه آموزشی «مهارت های ارتباطی و سبک زندگی سالم

به مناسبت هفته خوابگاه، کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی و سبک زندگی سالم » روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۰ در دفتر مشاوره خوابگاه شهید میرباقری با حضور سرکار خانم وکیل زاده برگزار گردید.

در این کارگاه، مهارت های ارتباطی با هم اتاقی و خانواده براساس تیپ های شخصیتی و مدلهای ارتباط آموزش داده شد.