کارگاه «فرمولهای شادکامی۲» در روز پنجشنبه ۹۷/۲/۲۰ توسط اداره مشاوره و سلامت روان در خوابگاه دکتر کرمانی و میلاد برگزار گردید.

   در این کارگاه باورهای غلط درخصوص شادکامی و شیوه های پرورش شادکامی در سه بخش گذشته ، حال و آینده مورد بحث قرار گرفت.