برگزاری جلسه دوم کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه»

برگزاری جلسه دوم کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه» در روز یکشنبه نهم اردیبهشت در تالار پژوهش دانشکده  مدیریت و اطلاع رسانی  با حضور آقای دکتر علی بیک برگزار گردید.

در این کارگاه به ادامه جنبه های مختلف شناختی، عاطفی و عملکرد در پیشرفت تحصیلی اشاره گردید.