برگزاری جلسه دوم کارگاه آموزشی "آمادگی پیش از ازدواج" توسط دفتر مشاوره و سلامت روان دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

در این جلسه که با حضور آقای دکتر ترکان و ۴۵ نفر از دانشجویان برگزار گردید، ابتدا واژه عشق و تفاوت آن با دوست داشتن و عشق ابلهانه تبیین گردید.
سپس ملاکهای حفظ عشق که عبارت از دوستی و رفتارهای رومانتیک می باشد، بررسی شد.
در ادامه مثلث عشق اشتنبرگ: تعهد ، صمیمیت، شور و اشتیاق مطرح گردید.
در پایان مسائل روان شناختی عشق در فرهنگ و جامعه امروزه ایران بررسی و به سئوالات حاضرین پاسخ داده شد.