برگزاری کارگاه "سبک زندگی تحصیلی سالم" توسط دفتر مشاوره و سلامت روان دانشکده داروسازی

در این جلسه که با حضور آقای دکتر ترکان و در کلاس شهید ردانی پور دانشکده داروسازی برگزار گردید، به تبیین دیدگاه های اضطراب زا ، کمال گرا ، وسواس گونه و آسیب های آنها بر عملکرد تحصیلی پرداخته شد. در ادامه رویکردهای حل مساله و راهبردهایی جهت مدیریت اضطراب و روابط بهینه در  تعاملات اجتماعی آموزش داده شد.
در پایان به سئوالات دانشجویان پاسخ گفته شد.