کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه»

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه» در روز شنبه ۹۷/۲/۱۵ در سالن آمفی تئاتر دانشکده دندانپزشکی  با حضور آقای دکتر علی بیک برگزار گردید.در این جلسه به آموزش تکنیک های شناختی در موفقیت تحصیلی ، عملکرد حافظه و راهبردهای یادگیری اشاره گردید.