کارگاه ملاک های روابط سالم در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

کارگاه ملاک های روابط سالم در تالار پژوهش دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی در روز دوشنبه سوم اردیبهشت با حضور آقای دکتر علیرضا ترکان برگزار گردید. در این کارگاه به روش های حل تعارض و الگوهای فرزندپروری براساس سیستم خانواده اشاره گردید.