کارگاه تخصصی کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان

کارگاه تخصصی کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان در روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۹۷ در تالار هشت بهشت با حضور آقای دکتر نصیری برگزار گردید. در این جلسه ادامه مبحث اختلالات شخصیت و ملاکهای تشخیصی آن مورد بحث قرار گرفت.