قابل توجه دانشجويان ورودی مهر۹۵ساکن خوابگاه خودگردان متقاضی سکونت درخوابگاه دانشگاه

كليه مقاطع تحصيلي لازم است از تاریخ ۲ بهمن ماه ۹۵ لغایت ۴ بهمن ماه ۹۵ جهت ثبت نام خوابگاه  اینجا را کلیک نموده و نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند.

 

دانشجویانی که تاکنون فرم تعهد محضری خود را تحویل اداره رفاه ننموده اند لازم است با مراجعه به دفتر اسناد رسمي فرم مربوطه را تنظيم نموده و تحويل اداره رفاه دانشجویان نمايند.جهت مشاهده و پرينت نمونه فرم تعهد محضري اينجا را كليك كنيد.

***تذكر: تحویل تعهد محضري جهت استفاده از خوابگاه های دانشگاه الزامی می باشد.

متقاضیان بعد از طي مراحل ثبت نام اينترنتي می توانند با در دست داشتن ۲قطعه عکس ۳*۴ وفرم تعهد محضری تکمیل شده به اداره امور خوابگاه ها واقع در ساختمان شماره ۴ گسترش،طبقه همكف اتاق ۱۰۵مراجعه ونسبت به دریافت معرفی نامه خود اقدام نمایند.

اداره امور خوابگاه ها