اسامی راه یافتگان بخش آوایی و منتخبین بخش کتبی (معارف)بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت در مرحله کشوری

 راه یافتگان بخش آوایی در بخش آوایی حضوری و غیر حضوری و منتخبین بخش کتبی (معارف) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت از طرف مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت مشخص گردید. مرحله کشوری این مسابقات از ۱۸ لغایت ۲۱ مهر ماه در زیبا کنار گیلان برگزار خواهد شد.

جدول بخش آوایی

جدول منتخبین بخش کتبی (معارف)

نوبت اجرای راه یافتگان به کشوری