اخبار فرهنگی

سند ملی راهیان نور کشور

برابر ماده ۳ اساسنامه ستاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ، سند ملی راهیان نور کشور درج شده در روزنامه رسمی کشور جهت اطلاع دانشجویان محترم تقدیم میگردد.

سند ملی راهیان نور کشور

اسامی راه یافتگان بخش آوایی و منتخبین بخش کتبی (معارف)بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت در مرحله کشوری

راه یافتگان بخش آوایی در بخش آوایی حضوری و غیر حضوری و همچنین  منتخبین بخش کتبی (معارف) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت مشخص گردید.

اشتراک در اخبار فرهنگی