رفتن به محتوای اصلی
x

خانم سارا کرد -دانشجو
خانم عاطفه اسماعیلی -دانشجو
خانم نرجس محمدیان-دانشجو
آقای غلامرضا بربط -پرسنل شبکه بهداشت سمیرم
خانم لیلا محبی -پرسنل شبکه تیران
این افراد می توانند جوایز خود را از آقای صمدانی (اتاق شماره ۳۶معاونت فرهنگی دانشجویی)تحویل بگیرند.
شماره تماس جهت هماهنگی ۳۷۹۲۴۵۷۴