رفتن به محتوای اصلی
x

سنجش داوطلبان فوریت‌های پزشکی در مجموعه تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

داوطلبین فوریت‌های پزشکی در 5 ایستگاه آمادگی جسمانی، و طی سه روز از تاریخ 12 الی 14 شهریورماه در مجموعه تربیت بدنی  علوم پزشکی اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند.