رفتن به محتوای اصلی
x

🔸بازدید و نشست صمیمانه جناب دکتر کرباسی معاون‌ محترم دانشجویی فرهنگی دانشگاه و مدیران حوزه از خوابگاه دانشجویی جی

سه شنبه شب ۲۴ آبان ماه 1401 ، جناب دکتر کرباسی و مدیران معاونت دانشجویی از خوابگاه دانشجویی جی بازدید نموده و نشست صمیمانه ای باحضور دانشجویان در نمازخانه خوابگاه برگزار گردید.
این بازدید به همراه نماز مغرب و عشا  به همراه دانشجویان انجام شد.

در این نشست دانشجویان گرامی موضوعات مختلف صنفی خوابگاه را مطرح نمودند.

همچنین طی این نشست جناب دکتر کرباسی در خصوص وقایع اخیر کشور و دانشگاه مطالبی عنوان نموده و به تبیین ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و توصیه های لازم را به دانشجویان گرامی بیان فرمودند.

در پایان جناب دکتر کرباسی و مدیران همراه از قسمتهای مختلف خوابگاه از جمله سالنهای تلویزیون ، سال مطالعه ، سالن بدنسازی و سایر قسمتهای خوابگاه بازدید نموده و جهت ارتقای سطح زندگی در خوابگاه دانشجویی نکاتی را به مسئولین بیان نمودند.