سمیتئاتر چالش های زندگی دانشجویی

سمیتئاتر چالش های زندگی دانشجویی ویژه دانشجویان جدیدالورود (ورود برای عموم دانشجویان آزاد است)

 

     دوشنبه ۲۸ آبانماه ۹۷ تالار دکتر شریعتی

سانس اول :ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۴

ثبت نام سانس اول

سانس دوم :ساعت ۱۵:۳۰ لغایت ۱۷

ثبت نام سانس دوم

با حضور دکتر دوازده امامی دکترای مدیریت فرهنگی ،استاد دانشگاه و کارشناس فرهنگی صدا وسیما