واحد واکسیناسیون

واحد واکسیناسیون با هدف پیشگیری از ابتلاء دانشجویان به بیماریهای خطرناک از جمله هپاتیت B، کزاز همه روزه در شیفت صبح  وطبق برنامه در شيفت بعد از ظهر به دانشجویان در معرض خطر (گروه هدف ) پزشکان ، پرستاران ، دندانپزشکان، هوشبری ، رزیدنتهای تخصصی و پرسنل در معرض خطر و با رعایت کامل زنجیره سرد ، صدور کارت واکسیناسیون آماده سرویس دهی می باشد.

تزریق واکسن آنفولانزا  به پرسنل در معرض خطر

قبل از مراجعه به مرکز طی تماس تلفنی از موجود بودن واکسن اطمینان حاصل کنید.