مرکز بهداشت دانشجویان همه روزه از ساعت ۷.۵ الی ۱۵ و ۱۷ لغایت ۲۲ آماده ارائه خدمات پزشکی به دانشجویان عزیز می باشد.
ضمنا مشاوره بیماری های پوست و مو در این مرکز توسط خانم دکتر انصاری انجام می شود.

 

همچنین مرکز بهداشت دانشجویی آماده ارائه خدمات دندانپزشکی در روزهای زوج از ساعت ۸ تا ۱۲ توسط آقای دکتر حیدری نسب می باشد.

 

 علاقه مندان می توانند سئوالات پزشکی خود را از طریق آدرس ایمیل:
Mui.studenthealthcenter@gmail.com
درمیان گذاشته و پاسخ خود را از طریق سایت دریافت نمایند.

کارکنان مرکز بهداشت

نام و نام خانوادگی

سمت

عکس

دکتر محمود  خوبیان

دندانپزشک

 

دکتر حمیدرضا  صادقی

پزشک عمومی

 

خانم دکتر انصاری

پزشک عمومی

 

خانم دکتر  سلیحی

پزشک عمومی

 

خانم دکتر مصطفوی

پزشک عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

عکس

مهدی جوادیان

کادر پرستاری

 

خانم تقوایی

کادر پرستاری

 

خانم طلاوری

کادر پرستاری

 

خانم حاجیان

کادر پرستاری

 

خانم بابایی

کادر پرستاری

 

 

خانم ایروانی

داروخانه وپذیرش

 

خانم ملکی

داروخانه وپذیرش