بازدید از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی

لازم به توضیح است کنترل وضعیت آب مصرفی ، نظارت بر محل طبخ غذا ، نظارت بر عرضه و سرو غذا ، کنترل وضعیت سرویس های بهداشتی و حمام های موجود در استخر ، کنترل تهویه مطبوع ،کنترل وضعیت ایمنی و حریق ، و سایر موارد بهداشتی از جمله موارد مهم نظارتی میباشد که با نهایت دقت توسط کارشناس بهداشت محیط این موضوع مهم اجرا و پیگیری می شود .

 از آنجای که حفظ سلامت و ارتقاء وضعیت بهداشتی مراکز تهیه  توزیع مواد غذایی نیازمند همکاری متقابل متصدیان با بازرس بهداشت محیط می باشد از کلیه کسبه و عرضه کنندگان مواد غذایی در سطح دانشگاه  تقاضا می شود ،نسبت به رعایت کامل اصول بهداشتی از جمله بهداشت مواد غذایی به جدیت اهتمام ورزند و توصیه های بازرس بهداشت محیط را به نحو مطلوب اجرا کنند تا علاوه بر حفظ و سلامت و امنیت غذایی خود و دانشجویان و پرسنل  گامی موثر در جهت ارتقاء سطح سلامت شهرو محل زندگی در حال حاضر خود برداریم .