اخبار مرکز بهداشت

برگزاری جلسه هم اندیشی و هماهنگی در خصوص مرکز جامع سلامت دانشجویان

جلسه هم اندیشی و هماهنگی روز یکشنبه ۹۷/۲/۲۳ در خصوص مرکز جامع سلامت دانشجویان با حضور معاون محترم دانشجویی جناب آقای دکتر حسینی ،معاون محترم بهداشتی جناب آقای دکتر حیدری ،رئیس محترم مرکز بهداشت شماره دو سرکار خانم دکتر ابوفاضلی،دکتر فروغی ، دکتر فریدفر سرپرست اداره مشاوره ومرکز جامع سلامت دانشجویان در محل مرکز بهداشت شماره دو برگزار گردید.

جلسه سرپرست و کارکنان مرکز بهداشت دانشجویان

جلسه سرپرست و کارکنان مرکز بهداشت دانشجویان  در روز یکشنبه ۱۶/۲/۹۷ برگزار گردید.در این جلسه ضمن بررسی مسائل مرکز بهداشت دانشجویان از سی سال خدمت صادقانه همکار گرامی جناب آقای محمود محمدی تقدیر وتشکربعمل آمد.

اشتراک در اخبار مرکز بهداشت