واحد دندانپزشکی

 

یکی از واحدهای تحت پوشش این مرکز واحد دندانپزشکی می باشد که مجهز به سه یونیت دندانپزشکی ، دستگاه رادیولوژی و کلیه تجهیزات وابسته می باشد

این واحد در حاصل حاضر از واحدهای فعال مرکز بوده و خدماتی از قبیل معاینه دهان و دندان،
جرم گیری و بروساژ ، عصب کشی ، ترمیم دندان، کشیدن دندان و جراحی دندان عقل و  گرافی از دندانها با تعرفه دولتی و در بعضی از موارد فوق با دفترچه بیمه به دانشجویان و مراجعین خدمات ارائه می دهد.

انجام معاینات دانشجویان جدیدالورود و تکمیل شناسنامه سلامت

جهت انجام خدمات معاینه و گرفتن  وقت قبلی  الزامی است