کلاس های ورزشی تابستان ۹۷ ویژه فرزندان کارکنان(دختران و پسران)