کسب مقام اول تیم فوتسال دختران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

به گزارش مفدا اصفهان : مسابقات فوتسال ورودی المپیاد ورزشی دانشجویان دختر به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار گردید تیم فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه مقام اول را کسب نمود این دانشجویان که یک تیم ۱۲ نفره بودند از دسته دوم به دسته اول ارتقاء یافته و در سیزدهمین المپیاد دانشجویان دختر دانشگاههای علوم پزشکی کشور در ۱۰ شهریور ماه ۹۶ شرکت مینمایند.