کسب رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی تیتر ۱۰