کارگاه " مطالعه موثر " ویژه دانشجویان جدیدالورود رشته دندانپزشکی

دکتر ابطحی با بیان این نکته که اطاق بدون کتاب مانند جسم بی روح می ماند در خصوص مطالعۀ موثر دروس ، چگونه مطالعه موثر داشته باشیم ؟ به نکات متعددی از جمله خودتنظیمی ، تمرکز ، بهداشت مطالعه  ( خواب و استراحت – تغذیه سالم و مناسب – نور کافی – آرامش ذهنی و کنترل ذهن )  زمان ( گذشته – حال و آینده ) حواس پنجگانه ، اصول مهم در مطالعه ( اطمینان از ورود اطلاعات به حافظه بلند مدت و سازماندهی اطلاعات و ساختار کلی حافظه  ) تهیه فهرست مشکلات و نگرانی ها ، نوشتن اهداف ، تمرکز یک دقیقه ای روی موضوع مطالعه ، مرور سریع ، مطالعه اصلی ، تفکر و جمع بندی ، برنامه ریزی به شیوه انعطاف پذیر ، تغییر نگرش ، تامین نیاز های زیستی ، روش های ذهن آگاهی ، و دغدغه های پس از امتحان اشاره نمود .

در پایان دکتر ابطحی ضمن تاکید بر تاثیر عمیق کتاب در سرعت بخشی پیشرفت درسی ، بالندگی و شکوفایی اذعان داشت که مطالعات صحیح و به موقع درسی و داشتن یک برنامه درسی منسجم و مداوم موجب رسیدن دانشجو به ساحل آرامش می گردد و از دانشجویان خواستند که برنامه ریزی درسی و شیوه های مطالعه خود را جدی بگیرند و جهت دریافت برنامه درسی به دفتر مشاوره دانشکده مراجعه کنند.