کارگاه فنون روزنامه نگاری

در ضمن کارگاه تکمیلی نیز با موضوع مصاحبه نویسی ،گزارش نویسی و خبر نویسی پنج شنبه ۱۵ اسفند ماه در تالار دکتر شریعتی برگزار میگردد دانشجویان علاقمند عضو تحریریه دانشجویی میتوانند جهت ثبت نام به تالار دکتر شریعتی مراجعه نمایند.