پیام تبریک دکتر طاهره چنگیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

باسمه تعالی
کسب مقام قهرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را در سومین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر تبریک می گویم.
امیدوارم شما قهرمانان ورزشی به عنوان سفیران سلامت در دانشگاه و جامعه گسترش سبک زندگی سالم و افزایش تحرک فیزیکی در بین همگان و اطرافیان را رسالت خود بدانید  و نقش موثر در شادابی جو عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و جامعه خود ایفا نمائید.
بر خود لازم می دانم از تلاش ها و زحمت های ارزنده دانشجویان گرامی، معاونت محترم دانشجویی فرهنگی ، مدیریت محترم تربیت بدنی و کلیه کارشناسان و مربیان دلسوز آن واحد قدردانی نمایم.

دکتر طاهره چنگیز