پانزدهمین همایش پیاده روی خانوادگی

یاد آور میشود در این همایش پیاده روی از نفرات اول تا سوم برندگان مسابقه رالی خانوادگی با اهداء هدیه نقدی تقدیر بعمل آمد.