ویژه برنامه های معاونت فرهنگی دانشجویی به مناسبت هفته خوابگاهها

ویژه برنامه های مدیریت دانشجویی:

* معرفی اتاق نمونه در تمامی خوابگاه های دانشجویی ( اعلام توسط مسئولین محترم خوابگاه ها)

* کلاس آموزش اطفاء حریق به دانشجویان و پرسنل خوابگاه (دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۷ در مجموعه خوابگاه های کرمانی و میلاد)

* انتخابات شورای صنفی خوابگاه ها در تمامی خوابگاه های دانشجویی (سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷)

ویژه برنامه های مدیریت فرهنگی:

* برگزاری اردو های تفریحی واصفهان گشت در تمامی خوابگاه ها (شیراز،کاشان،شهر رویا ها)

* برگزاری جشن اعیاد شعبانیه در تمامی خوابگاه ها (دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۷)

* برگزاری مسابقه مشاعره در تمامی خوابگاه ها (دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۷)

* برگزاری مسابقات بازی های فکری در خوابگاه پسران جی (چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۷ همراه با نور افشانی)

* اجرای نور افشانی در خوابگاه دکتر کرمانی (چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۷ همراه با نور افشانی)

* پخش فیلم در خوابگاه (سینما روباز) (یک شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۷ خوابگاه دختران دکتر کرمانی)

* مسابقات آشپزی ویژه تمامی خوابگاه های دختران( چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۷)

ویژه برنامه های مدیریت ورزشی:

* برگزاری مسابقات ورزشهای همگانی(زنگ سلامت) شامل دارت،فریزبی،لیوان چینی، طناب زنی و آمادگی جسمانی (شنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۷ خوابگاه دختران میر باقری یکشنبه ۲۳ اردیبهشت خوابگاه میلاد و  دکترکرمانی،دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷ خوابگاه سید الشهدا (ع))