نشست کرسی آزاد اندیشی با هدف راهکارهای گسترش فرهنگ کتابخوانی برگزار شد

در این نشست که به همت مدیریت فرهنگی برگزار گردید، بر چهار محور آگاه سازی و بیدار سازی جامعه هدف در حوزه اهمیت مطالعه ،کمک به رشد و بهبود مهارتهای مطالعه و اصلاح عادت های بد، افزایش سواد فردی برای تاثیر گذاری در جامعه و روش های افزایش خدمات کتابخوانی و دسترسی آسان و کم هزینه به کتاب تاکید و همچنین اهمیت خواندن کتاب در دنیای امروز مورد بررسی و نقد قرار گرفت.