معاون فرهنگی دانشجویی: از دستاوردهای پژوهشی در برنامه ریزیهای فرهنگی استفاده شود

به گزارش مفدا اصفهان در این جلسه دکتر حسینی معاون فرهنگی دانشجویی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع معاونان فرهنگی دانشجویی  خواستار مشارکت دادن بیشتر دانشجویان در تصمیم گیری ها و اجرای برنامه های فرهنگی شد. دکتر حسینی توجه به مبحث آموزش و بهینه سازی کیفی در حوزه خدمات معاونت های دانشجویی فرهنگی را مورد تاکید قرار داده و افزود هر دانشکده باید با پژوهش های علمی نیازهای دانشجویان در حوزه های مختلف را شناسایی کرده و برنامه ریزی های فرهنگی بر اساس این نیازسنجی های پژوهشی صورت پذیرد.

استفاده از ظرفیت ها و توان های خارج از دانشگاه به خصوص در حوزه سرمایه گذاری و امکانات از دیگر نکات مورد اشاره معاون دانشجویی فرهنگی در این جلسه بود.

در ادامه معاونان دانشجویی فرهنگی ضمن ارائه گزارش شش ماهه از برنامه های اجرا شده در سطح دانشکده خود، نظرات و پیشنهادات خود برای برنامه ریزی های آینده را ارائه نمودند.  در پایان مسئولین اداره فرهنگی نیز توضیحاتی در مورد جشنواره فرهنگی و جشنواره انتخاب دانشجوی برتر برای حضار ارائه کردند.